share
source
Add pictures
Nizhny Novgorod - Outdoor Gym - Пятерочка

Nizhny Novgorod - Outdoor Gym - Пятерочка

Пятерочка, ул. Краснодонцев, 21, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast 603138, Russia
Add pictures to this park to become its ambassador.